OFEROWANE USŁUGI

Projektowanie

Analizy i projektowanie rozwiązań software

Analizy wymagań i projektowanie całej architektury software. Współpraca z Klientem do definicji technicznej projektu.
Produkcja dokumentacji technicznej dla projektu software w tym dokumentów architektury i specyfikacji technicznych dla realizacji projektu.
Nasze doświadczenie w projektowaniu zapewnia Klientowi wszystko to, co jest konieczne aby kontynuować rozwój i realizację software.

Rozwój software

Rozwój software w różnych środowiskach i językach programowania

Rozwijamy software w różnych językach programowania i technologiach, m.in. Microsoft .NET (C# e VB.NET) i ASP.NET, Java, HTML5/JavaScript, oraz platforma Appcelerator Titanium. Śledzimy standardowe i najpopularniejsze wzorce projektowe, które pozwalają nam zagwarantować jakość software używając testów jakości i wydajności.
Rozwijamy używając najnowszych narzędzi oprogramowania, które pozwalają nam, aby dotrzeć i przestrzegać terminów ustalonych z Klientem, bez obniżenia jakości produktu końcowego.
Produkcja oprogramowania jest pod stałą kontrolą Klienta, który ma dostęp w dowolnym momencie do systemu zarządzania kodu. Ponadto, w sposób czągły i w trakcie opracowania, udostępniamy dowody stanu zaawansowania poprzez produkcję i wysyłanie raportu.

Otwarty i elastyczny model umowy

Maksymalna elastyczność, bez ograniczeń, totalna przejrzystość

Nasz model umowy opiera się na swobodzie możliwośći wyboru i pewności naszego profesjonalizmu. Mamy pewność, że jesteśmy w stanie zaspokoić potrzeby naszych Klientów gwarantując jakość i powagę.
W szczególnośći nasz model umowy zapewnia:

  • bez ograniczeń umownych dla Klienta
  • możliwość natychmiastowego wypowiedzenia bez jakiejkolwiek kary
  • elastyczne fakturowanie
  • zarządzanie okresem rozwoju we "micro-task" pojedyńczo ocenione
  • w przypadku dziennego fakturowania, zamowienie dni z poza umowy, są bez powiększenia ceny
  • ceny konkurencyjne
  • Klient nie ponosi kosztów za hardware i software potrzebnych do rozwoju produktu
  • Klient nie ponosi innych kosztów oprócz tych uzgodnionych
  • zobowiązujemy się do zachowania tajemnicy wszystkich informacji, o których dowiedzieliśmy się w związku z wykonywaniem zlecenia
  • Klient otrzymuje całkowite prawa autorskie dotyczące własnego produktu
Zapraszamy do kontaktu aby otrzymać więcej informacji.